World Proverbs / Dutch Proverbs

Proverb Origin: A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y ZDutch Proverb: "A beggar's estate lies in all lands."


Dutch Proverbs


Dutch Proverbs about:

Beggars BeggarsEstate EstateLands LandsLies Lies