World Proverbs / Ecuadoran Proverbs

Proverb Origin: A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y ZEcuadoran Proverb: "When the treasure chest is open, even the just man sins."


Ecuadoran Proverbs


Ecuadoran Proverbs about:

Chest ChestEven EvenJust JustOpen Open
Sins SinsTreasure Treasure