World Proverbs / English Proverbs

Proverb Origin: A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y ZEnglish Proverb: "Friends tie thier purse with a cobweb thread."


English Proverbs


English Proverbs about:

Cobweb CobwebFriends FriendsPurse PurseThier Thier
Thread Thread