World Proverbs / Kenya Proverbs

Proverb Origin: A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y ZKenya Proverb: "A man who continually laments is not heeded."


Kenya Proverbs


Kenya Proverbs about:

Continually ContinuallyHeeded HeededLaments Laments