World Proverbs / Kikuyu Proverbs

Proverb Origin: A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

281 Kikuyu Proverbs / Page 15281. Young suga-cane gives no beer.. Kikuyu Proverb. Young suga-cane gives no beer.

281 Kikuyu Proverbs, Page 15 of 15
<< 1 ... 14 15