World Proverbs / Kikuyu Proverbs

Proverb Origin: A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y ZKikuyu Proverb: "A branch of 'mutundu' does not hinder the division of a field."


Kikuyu Proverbs


Kikuyu Proverbs about:

Branch BranchDivision DivisionField FieldHinder Hinder
Mutundu Mutundu