World Proverbs / Rwandan Proverbs

Proverb Origin: A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y ZRwandan Proverb: "Every cackling hen was an egg at first."


Rwandan Proverbs


Rwandan Proverbs about:

Cackling CacklingEvery Every