World Proverbs / Salvadoran Proverbs

Proverb Origin: A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y ZSalvadoran Proverb: "Where there is life, there is also hope."


Salvadoran Proverbs


Salvadoran Proverbs about:

Hope HopeLife LifeWhere Where