World Proverbs / Sierra Leonean Proverbs

Proverb Origin: A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y ZSierra Leonean Proverb: "The cow must graze where she is tied."


Sierra Leonean Proverbs


Sierra Leonean Proverbs about:

Graze GrazeMust MustTied TiedWhere Where