World Proverbs / Tibetan Proverbs

Proverb Origin: A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y ZTibetan Proverb: "To change the the world we must first change ourselves."


Tibetan Proverbs


Tibetan Proverbs about:

Change ChangeMust MustOurselves OurselvesWorld World