World Proverbs / Tongan Proverbs

Proverb Origin: A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y ZTongan Proverb: "The white man has no kin. his kin is his money."


Tongan Proverbs


Tongan Proverbs about:

Money MoneyWhite White