World Proverbs / Zulu Proverbs

Proverb Origin: A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y ZZulu Proverb: "Plenty sits still, Hunger is a wanderer."


Zulu Proverbs


Zulu Proverbs about:

Hunger HungerPlenty PlentySits SitsStill Still
Wanderer Wanderer