World Proverbs / Iowa Proverbs

Proverb Origin: A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

1 Iowa Proverb1. A brave dies but once - a coward many times.. Iowa Proverb. A brave dies but once - a coward many times.

1 Iowa Proverb