World Proverbs / English Proverbs

Proverb Origin: A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y ZEnglish Proverb: "Laugh till you cry, sorrow till you die."


English Proverbs


English Proverbs about:

Laugh LaughSorrow SorrowTill Till